Välkommen!

Ändra texten genom att klicka på Redigera i elementets ram.

Välkommen till SVIPPCONS hemsida. SVIPPCON står för Skog Vatten Inventering Provtagning Planering Consulting.

Företaget startade 2016-01-04. Verksamheten bedrivs med utgångspunkt från Bottenängen i Norra Grums.

Jag utför följande markarbeten. Dikning, Dränering av mark och husgrunder, planering av tomt, husgrunder, skogsbilvägar, vägar för vägföreningar, rivningsarbeten, avloppsanläggningar. Är certifierad för avloppsanläggningar och du har alltid 10 års garanti på grävarbetena för din avloppsanläggning.


Behöver du hjälp med vattenprover, fisketillsyn, jakttillsyn, naturvårdsvakt, provfiske. skogsinventering, naturvårdsinventering, nyckelbiotopsinventering, ekologisk landskapsplanering, restaurering av bäckar, å,ar, lekbottnar mm. Då kan jag hjälpa dig.

Hos SVIPPCON hyr du dina verktyg för husrenoveringen. Spikpistoler, cirkelsåg, skruvdragare, kompressor, slangar, bilningsmaskin, tigersåg, stickså

Du kan också hyra HAKI byggnadsställning. Läs mer under fliken uthyrning.

 

Hos mig kan du köpa dräneringsrör/slang. Avloppsrör, Kopplingar, Avloppsanläggningar, Vattenledningar, Vägtrummor mm.

Levererar matjord, sand och bergkross inom rimligt avstånd.

SVIPPCON AB

Allt inom Markarbeten och skog

 

Bild 1 Bild 1 Bild 1 Bild 1 Bild 1 SVIPPCON

Kontakta mig via mobil, mejl eller SMS

Postadress

SVIPPCON AB
Södra Grimstad Hallongläntan 1
66593 KIL

Tel: 0733720358
E-post: svippcon@gmail.com

 

Besöksadress

Bottenängen

66491 Grums

Här kan ni se SVIPPCONS alla behörigheter.